Do Thanh Co., Ltd (12674)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Do Thanh Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Đùn nhôm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Do Thanh Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Thi Industrial Park, Phu Thi Communes, Gia Lam District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-36785456

URL

http://www.nhomdothanh.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Do Thanh Co., Ltd.

PAGE TOP