Cuong Hau Co., Ltd (12673)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cuong Hau Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

vật dụng nấu ăn bằng thép không gỉ, sản phẩm nhà bếp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Cuong Hau Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Thi Industrial Park, Lot NM5, Phu Thi Communes, Gia Lam District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-36787957

URL

http://www.cuonghau.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Cuong Hau Co., Ltd.

PAGE TOP