Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd (12671)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khai thác gỗ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Tai Industrial Park, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

TEL

FAX

84-79-3841993

URL

http://www.hoanganhqn.binhdinh.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd.

PAGE TOP