Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khai thác gỗ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Tai Industrial Park, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

TEL

FAX

84-79-3841993

URL

http://www.hoanganhqn.binhdinh.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Hoang Anh Quy Nhon Co., Ltd.

PAGE TOP