công ty TNHH Tân Long granite (12670)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

công ty TNHH Tân Long granite

Nội dung kinh doanh

gạch Barbie, gạch granit, đá kết cát

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với công ty TNHH Tân Long granite.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Tai Industrial Park, Lot A10-11-12, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

TEL

FAX

84-79-3741449

URL

http://www.tanlonggranite.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với công ty TNHH Tân Long granite.

PAGE TOP