Công ty NS BlueScope (12665)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty NS BlueScope

Nội dung kinh doanh

thép phế liệu cho ngành thép. Nhập khẩu và phân phối nguyên liệu, thép phế liệu chủ yếu cho ngành thép.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty NS BlueScope.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Phu My 1 Industrial Park, Road B. Phy My, Tan Thanh, Sa Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3922888

URL

http://www.bluescopesteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty NS BlueScope.

PAGE TOP