KIDWELL INTLPOWER VIETNAM CO., LTD (12664)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KIDWELL INTLPOWER VIETNAM CO., LTD

Nội dung kinh doanh

Đầu tư vào nhà máy điện tại Khu công nghiệp Phú Mỹ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với KIDWELL INTLPOWER VIETNAM CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Phu My 1 Industrial Park, Road 28, Phu My, Tan Thanh, Ba Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3921069

URL

http://www.kidwellpower.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với KIDWELL INTLPOWER VIETNAM CO., LTD.

PAGE TOP