CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC (12663)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Nội dung kinh doanh

vật liệu khuôn,nhiên liệu và thủy tinh lỏng, phụ gia tinh luyện kim loại

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Phu My 1 Industrial Park, Road 1B, Tan Thanh, Sa Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3922469

URL

http://www.smcsteel.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC.

PAGE TOP