Vina Kyoei Steel Co., Ltd (12661)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vina Kyoei Steel Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

ngành thép, chủ yếu là thép phế liệu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vina Kyoei Steel Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Phu My 1 Industrial Park, Phu My, Tan Thanh, Sa Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3876133

URL

http://www.vinakyoeisteel.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Vina Kyoei Steel Co., Ltd.

PAGE TOP