BACONCO CO, LTD (12656)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

BACONCO CO, LTD

Nội dung kinh doanh

phân hóa học

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với BACONCO CO, LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Địa chỉ

Phu My 1 Industrial Park, Phu My, Tan Thanh, Ba Ria-Vung Tau Province

TEL

FAX

84-64-3876030

URL

http://www.baconco.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với BACONCO CO, LTD.

PAGE TOP