CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ GOLDSUN (12654)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ GOLDSUN

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ GOLDSUN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Minh Industrial Park, Phu Dien, Tu Liem, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-37641019

URL

http://www.goldsunpackaging.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ GOLDSUN.

PAGE TOP