Tay Do Co., Ltd (12652)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Tay Do Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Giấy, bao bì nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tay Do Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Minh Industrial Park, Lot 1 , Phu Dien Communes, Tu Liem District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-37631399

URL

http://www.intaydo.sgd.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Tay Do Co., Ltd.

PAGE TOP