Cosevco 7 J.S.C (12651)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cosevco 7 J.S.C

Nội dung kinh doanh

sản phẩm gạch men

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Cosevco 7 J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thừa Thiên–Huế, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Bai Industrial Park, Lot E, Hung Thuy District. Thua Thien Hue Province

TEL

FAX

84-54-3862386

URL

http://www.cosevco7.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Cosevco 7 J.S.C.

PAGE TOP