Công ty sản xuất sơn Hoàng Gia (12650)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty sản xuất sơn Hoàng Gia

Nội dung kinh doanh

Nhà sản xuất sơn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty sản xuất sơn Hoàng Gia.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Thừa Thiên–Huế, Việt Nam

Địa chỉ

Phu Bai Industrial Park, Lot A2 , Phu Bai Communes , Hung Thuy District, Thua Thien Hue Province

TEL

FAX

84-54-3863637

URL

http://www.royalpaint.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty sản xuất sơn Hoàng Gia.

PAGE TOP