Công ty CP Thép Việt Ý (12648)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CP Thép Việt Ý

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty CP Thép Việt Ý.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Pho Noi B Industrial Park, Road 5A, Giai Pham Communes, Yen My District, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3942226

URL

http://www.vis.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty CP Thép Việt Ý.

PAGE TOP