Công ty Cổ phần Ngọc Diệp. (12646)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Ngọc Diệp.

Nội dung kinh doanh

giấy Bristol( giấy nghệ thuật), giấy không gỗ, giấy phô tô (A4), giấy couche ( giấy nghệ thuật).

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ phần Ngọc Diệp..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Pho Noi A Industrial Park, Van Lam District, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3997571

URL

http://www.ngocdiep.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ phần Ngọc Diệp..

PAGE TOP