HONG HAI PLASTIC & MECHANICAL CO., LTD (12645)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HONG HAI PLASTIC & MECHANICAL CO., LTD

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với HONG HAI PLASTIC & MECHANICAL CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Pho Noi A Industrial Park, Trung Trac Communes, Van Lam District, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3980468

URL

http://www.sunlux.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với HONG HAI PLASTIC & MECHANICAL CO., LTD.

PAGE TOP