Kido Ha Noi Co., Ltd (12643)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Kido Ha Noi Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm may mặc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Kido Ha Noi Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Pho Noi A Industrial Park, Lot D, Van Lam District, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3972748

URL

http://www.kido.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Kido Ha Noi Co., Ltd.

PAGE TOP