Hansung Petro Co., Ltd (12642)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hansung Petro Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thiết bị xăng dầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hansung Petro Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Pho Noi A Industrial Park, Lot D, Road D4, Yen My District, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3967504

URL

http://www.hansungpetro.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hansung Petro Co., Ltd.

PAGE TOP