Arcelormittal Vietnam Co., Ltd (12640)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Arcelormittal Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đường ống thép dạng tròn, vuông,oval, thép cuộn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Arcelormittal Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Pho Noi A Industrial Park, Km 25, National Road 5, Trung Trac Communes , Van Lam District, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3980572

URL

http://www.uginox.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Arcelormittal Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP