Hien Thanh Co., Ltd (12639)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hien Thanh Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Lương thực và bao bì giấy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hien Thanh Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ

Pho Noi A Industrial Park, Ban Yen Nhan, My Hao District, Hung Yen Province

TEL

FAX

84-321-3942420

URL

http://www.hienthanhfood.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Hien Thanh Co., Ltd.

PAGE TOP