Meicorp Vietnam INC (12637)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Meicorp Vietnam INC

Nội dung kinh doanh

xe tải, xe chở khách, xe gắn máy, xe đạp, ATV, máy công nghiệp và máy nông nghiệp.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Meicorp Vietnam INC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Nomura-Hai Phong Industrial Park, Lot J1B, An Hung Communes, An Duong District, Hai Phong City

TEL

FAX

84-31-3743110

URL

http://www.meicorp.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Meicorp Vietnam INC.

PAGE TOP