FUJIKURA COMPOSITES HAI PHONG INC. (12636)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FUJIKURA COMPOSITES HAI PHONG INC.

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FUJIKURA COMPOSITES HAI PHONG INC..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Nomura-Hai Phong Industrial Park, Lot D3-6, An Hung Communes, An Duong District, Hai Phong City

TEL

FAX

84-31-3743260

URL

http://www.fujikurarubber.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FUJIKURA COMPOSITES HAI PHONG INC..

PAGE TOP