Nichias Hai Phong Co., Ltd (12634)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nichias Hai Phong Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

gioăng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nichias Hai Phong Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ

Nomura-Hai Phong Industrial Park, Km 13, Lot C3-C4-C5-C6, An Hung Communes, An Duong District, Hai Phong City

TEL

FAX

84-31-3743202

URL

http://www.nichias.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nichias Hai Phong Co., Ltd.

PAGE TOP