Spindex Ha Noi Co., Ltd (12629)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Spindex Ha Noi Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Spindex Ha Noi Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Noi Bai Industrial Park, Lot 7A, Quang Tien Communes Soc Son District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-35821555

URL

http://www.spindex.com.sg

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Spindex Ha Noi Co., Ltd.

PAGE TOP