NCI Vietnam Co., Ltd (12628)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

NCI Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sticker cho xe mô tô, sticker cho xe ô tô, in nhãn dán sticker

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NCI Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Noi Bai Industrial Park, Lot 4, Quang Tien Communes, Soc Son District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-35820442

URL

http://www.ncivn.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với NCI Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP