Nippo Mechatronics Co., Ltd (12627)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nippo Mechatronics Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nippo Mechatronics Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Noi Bai Industrial Park, Lot 37, Quang Tien Communes, Soc Son District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-35820388

URL

http://www.nyt.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nippo Mechatronics Co., Ltd.

PAGE TOP