INDUSTRIAL TECH SERVICE VIETNAM CO., LTD (12626)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

INDUSTRIAL TECH SERVICE VIETNAM CO., LTD

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu đúc nén, khuôn ép nhựa, đồ gá lắp ráp, đồ gá xử lý

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với INDUSTRIAL TECH SERVICE VIETNAM CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Noi Bai Industrial Park, Lot 29-30, Quang Tien Communes, Soc Son District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-35820661

URL

http://www.itsv.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với INDUSTRIAL TECH SERVICE VIETNAM CO., LTD.

PAGE TOP