Texchem Pack VN Co., Ltd (12623)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Texchem Pack VN Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

nhà sản xuất bao bì

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Texchem Pack VN Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

No.26, Road 3A, Bien Hoa 2 Industrial Park, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3835663

URL

http://www.texchem-pack.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Texchem Pack VN Co., Ltd.

PAGE TOP