Yuwa Vietnam Co., Ltd (12621)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Yuwa Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm điện tử

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Yuwa Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

No. 15, Road 6, Vietnam Singapore 2 Industrial Park, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3628072

URL

http://www.yuwa-net.co.jp

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Yuwa Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP