THANH CONG Co., Ltd (12620)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

THANH CONG Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

khuôn mẫu, khuôn đúc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với THANH CONG Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

F2-F3 Area TTCN LE MINH XUAN Binh Chanh, HCMC

TEL

FAX

84-8-37662015

URL

http://www.thanhcongdiecasting.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với THANH CONG Co., Ltd.

PAGE TOP