CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN (12619)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Nội dung kinh doanh

thép mạ kẽm và các sản phẩm thép mạ kẽm khác

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

No 9 Thong Nhat Road, Nang Than 2 Industrial Park, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3790959

URL

http://www.hoasengroup.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN.

PAGE TOP