FUVI Mechanica technology Co (12618)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

FUVI Mechanica technology Co

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FUVI Mechanica technology Co.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No 6, Song Hanh Str., Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-37508229

URL

http://www.fuvimold.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với FUVI Mechanica technology Co.

PAGE TOP