Công Ty Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn (SGC) (12617)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn (SGC)

Nội dung kinh doanh

có nhiều loại thép đặcbiệt là thép chất lượng cao và tính năng đặc biệt: HR: SPHC, SPHD, SPHE, SPHT1, SPHT2...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn (SGC).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

No 5, Road 4A, Bien Hoa Industrial Park II, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3835135

URL

http://www.sgc.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn (SGC).

PAGE TOP