Vietnam CNC And Techonology Application J.S.C (12615)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Vietnam CNC And Techonology Application J.S.C

Nội dung kinh doanh

máy tiện NC, máy trung tâm gia công, máy khoan, máy mài, EDM và máy đa mục đích

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam CNC And Techonology Application J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

No 4. Lot 8, Tu Liem Industrial Small Area, Ha Noi

TEL

FAX

84-4-37805007

URL

http://www.cncvina.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Vietnam CNC And Techonology Application J.S.C.

PAGE TOP