PERSTIMA (VIETNAM) CO., LTD. (12613)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PERSTIMA (VIETNAM) CO., LTD.

Nội dung kinh doanh

nhà cung cấp các tinplate chất lượng cao.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PERSTIMA (VIETNAM) CO., LTD..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

No 15 Road No 6, Vietnam Singapore Industrial Park, Huyen Thuan An

TEL

FAX

64-650-3782798

URL

http://www.perstima.com.vn/

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với PERSTIMA (VIETNAM) CO., LTD..

PAGE TOP