SAMSUN VINA CO, LTD (12610)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

SAMSUN VINA CO, LTD

Nội dung kinh doanh

thép oval, thép mạ kẽm, đồ nội thất, thép xây dựng, và các loại máy khác...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SAMSUN VINA CO, LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach Textiles Industrial Park, Lot B108-109-110, Bien Hoa City, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3834431

URL

http://www.samsunvina.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với SAMSUN VINA CO, LTD.

PAGE TOP