HEADWAY ADVANCED MATERIALS CO., LTO (12609)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HEADWAY ADVANCED MATERIALS CO., LTO

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HEADWAY ADVANCED MATERIALS CO., LTO.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 5 Industrial Park, Road 319B, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560237

URL

http://www.headway-vietnam.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HEADWAY ADVANCED MATERIALS CO., LTO.

PAGE TOP