Texhong Vietnam J. S. C. (12607)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Texhong Vietnam J. S. C.

Nội dung kinh doanh

dệt sợi

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Texhong Vietnam J. S. C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 5 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3569087

URL

http://www.texhong.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Texhong Vietnam J. S. C..

PAGE TOP