Hung Nghiep Formosa Co., Ltd (12605)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Hung Nghiep Formosa Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm sợi

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Hung Nghiep Formosa Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 3 Industrial Park, Road 25B, Hiep Phuoc Ward, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560311

URL

http://www.npc.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Hung Nghiep Formosa Co., Ltd.

PAGE TOP