Cty Kuang Tai Metal (VN) TNHH (12604)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cty Kuang Tai Metal (VN) TNHH

Nội dung kinh doanh

cáp hàn, máy hàn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Cty Kuang Tai Metal (VN) TNHH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 3 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560096

URL

http://www.kuangtaivn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Cty Kuang Tai Metal (VN) TNHH.

PAGE TOP