Prom ax Textile (Vietnam) Co., Ltd (12600)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Prom ax Textile (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

sản phẩm dệt may

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Prom ax Textile (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 3 Industrial Park, 3 Area Formosa, Road 6, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560879

URL

http://www.promaxtex.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Prom ax Textile (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP