LS Cable Vietnam Co., Ltd (12597)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LS Cable Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

cáp chống cháy, cáp điều khiển

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LS Cable Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 2 Industrial Park, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3569147

URL

http://www.lscable.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LS Cable Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP