YGS Vina Co., Ltd (12595)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

YGS Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đường ống và ống thép, thanh thép gân, thép cuộn mạ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với YGS Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 2 Industrial Park, Lot 2, Road 25B, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560498

URL

http://www.ygs.co.kr

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với YGS Vina Co., Ltd.

PAGE TOP