Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến (12594)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm bê tông, Hệ thống thoát nước ly tâm, đầu tư bất động sản

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 2 Industrial Park, Lot 17, Road 25B, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3521953

URL

http://www.dicdongtien.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

PAGE TOP