HUALON CORP. VIETNAM (12591)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HUALON CORP. VIETNAM

Nội dung kinh doanh

dệt sợi

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HUALON CORP. VIETNAM.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 2 Industrial Park, Hiep Phuoc, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560335

URL

http://www.hualonvn.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với HUALON CORP. VIETNAM.

PAGE TOP