POSLILAMA Co., Ltd (12590)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

POSLILAMA Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với POSLILAMA Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Ward PHLUOC THIEN, Nhon Trach,Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560854

URL

http://www.poslilama.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với POSLILAMA Co., Ltd.

PAGE TOP