Công ty cổ phần Tong Cheng(Cong ty co phan Tong Cheng) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Tong Cheng

Nội dung kinh doanh

Máy nén khí trục vít, Máy nén khí kiểu piston, lọc không khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty cổ phần Tong Cheng.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Road 3, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560049

URL

http://www.swan.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty cổ phần Tong Cheng.

PAGE TOP