Công ty cổ phần gạch men Chang Yih (12581)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần gạch men Chang Yih

Nội dung kinh doanh

gạch xi măng, gạch kính, mái ngói, sơn,quét tường, sứ vệ sinh, cửa sổ nhựa uPVC Đồng Tâm , gương

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần gạch men Chang Yih.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Road 25B, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560778

URL

http://www.changyih-ceramic.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần gạch men Chang Yih.

PAGE TOP