Fine Cable Vina Co., Ltd (12580)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Fine Cable Vina Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

thép oval, thép mạ kẽm, đồ nội thất, thép xây dựng, và các loại máy khác...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Fine Cable Vina Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Road 2, Phuoc Thien, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3560229

URL

http://www.fine-cable.co.kr

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Fine Cable Vina Co., Ltd.

PAGE TOP