16.5 Ucogi J.S.C. (12578)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

16.5 Ucogi J.S.C.

Nội dung kinh doanh

vật liệu xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với 16.5 Ucogi J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Nhon Trach 1 Industrial Park, Road 2, Nhon Trach, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3561246

URL

http://www.licogi165.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với 16.5 Ucogi J.S.C..

PAGE TOP